CCTV ศูนย์รวมความปลอดภัย สามารถติดต่อเยี่ยมชมได้ที่สำนักงานใหญ่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2560 14:59:02 น. เข้าชม 83 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ

ทางบริษัท  SK Group Thailand  มีช่างซัพพอร์ตคอยให้คำปรึกษาตอบทุกคำถามของท่าน 
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายฟรี สอบถามรายละเอียดได้ที่
http://www.salecctv.net
Line ID :  salecctv 
ติดต่อกับทางบริษัท  : 02-0742266 
ติดต่อฝ่ายขาย : 094-0763627

สินค้าที่จัดจำหน่าย
กล้อง
IPC-HFW4221D   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW4231D-AS   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW4231E-S   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW4431E-S   ความละเอียด 4ล้านพิกเซล
IPC-HFW4421E   ความละเอียด 4ล้านพิกเซล
IPC-HFW5202C   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW5121E-Z   ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HFW5231E-Z   ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HFW5231E-Z   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW5431E-Z   ความละเอียด 4ล้านพิกเซล
IPC-HFW5830E-Z   ความละเอียด 8ล้านพิกเซล
SD 22204T-GN   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 292204T-GN   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 32203S-HN   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 42212T-HN   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 49225T-HN   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 59220T-HN   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 59225U-HNI   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 59230U-HNI   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDBW5221E-Z   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDBW5830E-Z   ความละเอียด 8ล้านพิกเซล
IPC-HDBW8123E-Z   ความละเอียด 12ล้านพิกเซล
IPC-HDBW4221F-ASความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDW1120S   ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HDW1220S   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDW4221E   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDW4221EM-ASความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDW4231EM-ASความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDW4221M   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDW4231M-S   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HF5100P   ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HF3301P   ความละเอียด 3ล้านพิกเซล
IPC-HF5121E   ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HF5221E   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HF8331E   ความละเอียด 3ล้านพิกเซล
IPC-HFW1220S   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW1320S   ความละเอียด 3ล้านพิกเซล
IPC-HFW1420S   ความละเอียด 4ล้านพิกเซล
IPC-HFW2100R-Z   ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HFW2221R-VF-IRE6ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW2221R-Z-IRE6ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW2320R-Z-IRE6ความละเอียด 3ล้านพิกเซล
IPC-HFW4120B   ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HFW4231B-AS   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW4431B-AS   ความละเอียด 4ล้านพิกเซล
HAC-HDW1000M-S3   ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล
HAC-HDW1200M-S3   ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HDW2220M   ความละเอียด 2.4 ล้านพิกเซล
HAC-HDW1100EM-A   ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล
HAC-HDW1200EM-A   ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HDW2221E   ความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซล
HAC-HDW2401EM   ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล 
HAC-HDW1200RF   ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HDW2120R-Z   ความละเอียด 1.4 ล้านพิกเซล
HAC-HDW2221R-Z   ความละเอียด  2.1 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2120E   ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
HAC-HDBW1200E   ความละเอียด  2 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2221E   ความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2120R-VFความละเอียด 1.4 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW1200R-VFความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2120R-Z   ความละเอียด 1.4 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2221R-Z   ความละเอียด 2.1ล้านพิกเซล
HAC-HDBW1200R-Z-Dความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2120F   ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2220F   ความละเอียด 2.4 ล้านพิกเซล
HAC-EB2401P   ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1000RM   ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1200RM   ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
HAC-HFW1100S   ความละเอียด 1ล้านพิกเซล
HAC-HFW1220S   ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2221S   ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1100B   ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1200B   ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2221B   ความละเอียด 2.4 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1100D   ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1200D   ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2221D   ความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2401D   ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2221E   ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2401E   ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1200R-VF-IRE6ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
DH-HAC-HDW1000M-S3-ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล
DH-HAC-HDW1200M-S3 ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
DH-HAC-HDW2220M ความละเอียด 2.4 ล้านพิกเซล
DH-HAC-HDW1100EM-A ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล
DH-HAC-HDW1200EM-A ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
DH-HAC-HDW2221E  ความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซล
DH-HAC-HDW2401EM ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล 
DH-HAC-HDW1200RF ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
DH-HAC-HDW2120R-Z ความละเอียด 1.4 ล้านพิกเซล
DH-HAC-HDBW2120E ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
DH-HAC-HDBW1200E ความละเอียด  2 ล้านพิกเซล
DH-SD 22204T-GN ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-SD 292204T-GN ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-SD 32203S-HN ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-SD 42212T-HN ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-SD 49225T-HN ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-SD 59220T-HN ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-SD 59225U-HNI ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-SD 59230U-HNI ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-SD 42212I-HC ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
DH-SD 60225I-HC ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
DH-SD 6C225I-HC ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
DH-SD 6C230I-HC ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-IPC-HFW5830E-Z ความละเอียด 8ล้านพิกเซล
DH-IPC-HDBW5221E-Z ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-IPC-HDBW5830E-Z ความละเอียด 8ล้านพิกเซล
DH-IPC-HDBW8123E-Z ความละเอียด 12ล้านพิกเซล
DH-IPC-HDBW4221F-AS ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-IPC-HDW1120S ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
DH-IPC-HDW1220S ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-IPC-HDW4221E ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-IPC-HDW4221EM-AS ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-IPC-HDW4231EM-AS ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-IPC-HDW4221M ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-IPC-HDW4231M-S ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
DH-IPC-HF5100P ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
DH-IPC-HF3301P ความละเอียด 3ล้านพิกเซล
DH-IPC-HF5121E ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
DH-IPC-HF5221E ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
เครื่องบันทึก
NVR4104HS-4KS2
NVR4108HS-4KS2
NVR4104HS-P-4KS2
NVR4108H-P
NVR4216-4KS2
NVR4232-4KS2
NVR4232-16P-4KS2
NVR4416-4KS2
NVR4432-4KS2
NVR4416-16P-4KS2
NVR4432-16P-4KS2
NVR4816-16P-4KS2
NVR5216-4KS2
NVR5232-4KS2
NVR5416-4KS2
NVR5432-4KS2
NVR5416-4KS2
NVR5432-4KS2
NVR5416-16P-4KS2
NVR5816-4KS2
NVR5832-4KS2
NVR5864-4KS2
NVR608-32-4KS2
Dahua 4 CH รุ่น HCVR5104HS-S3 
Dahua 8 CH รุ่น HCVR5108HS-S3
Dahua 16 CH รุ่น HCVR5116HS-S3
Dahua 16 CH รุ่น HCVR5216A-S3
Dahua 16 CH รุ่น HCVR5824S-S2
Dahua 4 CH รุ่น XVR4104HS
Dahua 8 CH รุ่น XVR4108HS
Dahua 16 CH รุ่น XVR4116HS
Dahua 4 CH รุ่น XVR5104HS
Dahua 8 CH รุ่น XVR5108HS

ประกาศ/โฆษณาอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้

ขายส่งกล้องวงจรปิด

(กรุงเทพมหานคร) - กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ » กล้องวงจรปิด 19 มิ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 66 ครั้ง

Dahua Thailand

(กรุงเทพมหานคร) - กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ » กล้องวงจรปิด 17 พ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 84 ครั้ง

HIKVISION Thailand กล้องวงจรปิดอันดับ 1 ของโลก

(กรุงเทพมหานคร) - กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ » กล้องวงจรปิด 2 พ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 81 ครั้ง

HIKVISION Thailand กล้องวงจรปิดอันดับ 1 ของโลก

(กรุงเทพมหานคร) - กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ » กล้องวงจรปิด 31 ต.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 90 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : กิตติคุณ
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 17 พ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 17 พ.ย. 2560 14:59:02 น.
  • ที่อยู่ : 173
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0954749201
  • Email : jameslowsrdt@gmail.com